Rūta Petrauskaitė yra lingvistė, habilituota humanitarinių mokslų daktarė Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto, Lietuvių kalbos katedros profesorė. Šiuo metu ji yra ir Lietuvos mokslo tarybos pirmininko pavaduotoja, Lietuvos mokslo tarybos Humanitarinių ir socialinių mokslų komiteto pirmininkė.

Jos mokslinių tyrimų sritys apima visą skalę temų, pradedant leksikologija ir semantika, ir baigiant teksto ir tekstynų lingvistika. Profesorė yra paskelbusi daugiau kaip 80 straipsnių apie tekstynų lingvistikos metodologiją, terminologiją, frazeologiją, kognityviąją metaforą, diskurso ir žanro analizę ir pan.. Ji yra išleidusi dvi monografijas ir daugiau nei pusšimtį populiarių straipsnių apie kalbą. Be to, ji yra trijų humanitarinės krypties žurnalų (International Journal of Corpus Linguistics, Archyvum Lithuanicum, Darbai ir dienos) redakcinių kolegijų narė.

Petrauskaitė dėsto semantikos ir pragmatikos, tekstynų lingvistikos, diskurso analizės kursus VDU magistrantams, veda akademinio diskurso seminarus doktorantams, vadovauja keturiems doktorantams, šeši jos vadovauti doktorantai yra apgynė disertacijas. Ji taip pat yra dėsčiusi lituanistinius dalykus Stokholmo ir Ilinojaus universitetuose. Kaip Erasmus akademinių mainų programos dėstytoja, ji kasmet skaito paskaitas Miunsterio (Vokietija) ir Antverpeno (Belgija) universitetuose.

Per pastarąjį dešimtmetį dalyvavo šešiuose ES mokslinių tyrimų ir mokslinės infrastruktūros projektuose, o taip pat NGSLT (Nordic Graduate School of Language Technologies) tarybos veikloje. Šiuo metu ji yra 7 Bendrosios programos „Bendradarbiavimas“ Socialinių ir humanitarinių mokslų komiteto narė, Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciumo CLARIN (Common Language Resources and Technologies Infrastructure) nacionalinė atstovė ir Humanitarinių mokslų tinklo Europos mokslinių tyrimų erdvėje HERA (Humanities in the European Research Area) tarybos narė. Ji taip pat dalyvauja naujai sukurtos Europos mokslo politikos organizacijos ScienceEurope infrastruktūrų darbo grupės veikloje.

Kaip nacionalinė atstovė ji dalyvavo įvairialypėje Europos mokslo fondo ESF (European Science Foundation) Humanitarinių mokslų komiteto ir ERAC GPC (High Level Group for Joint Programming, European Research Area Committee) veikloje.


  • Title
  • Title
  • Title
  • Title

Kaune

Vilniuje

Adresas K. Donelaičio g. 52, Kaunas, LT-44248,
Telefonas +370 37 327841, +370 37 327835
El. paštas r.marcinkeviciene@hmf.vdu.lt
Svetainė www.vdu.lt
Adresas Gedimino pr. 3, LT-01103 Vilnius
Telefonas +370 5 2124933
El. paštas r.marcinkeviciene@hmf.vdu.lt
Svetainė www.lmt.lt